Boetes

Wist u dat de boetes door het gebruik van een drone kunnen oplopen tot wel €7800,-

Overtreding Bedrijven Particulieren
Een drone bedienen zonder EU Dronebewijs € 1.600,- € 800,-
Als eigenaar of houder een drone vliegen zonder exploitantnummer € 1.600,- € 800,-
Als piloot een drone vliegen zonder exploitantnummer € 800,- € 425,-
Als eigenaar of houder een drone vliegen met een vals exploitantnummer € 1.600,- € 800,-
Als piloot een drone vliegen met een vals exploitantnummer € 800,- € 425,-
Vliegen in een no-fly zone € 800,- € 425,-
Tijdens de vlucht (gevaarlijke) stoffen uitwerpen € 1.600,- € 800,-
Geen voorrang verlenen aan een ander luchtvaartuig € 1.600,- € 800,-
Nachtvluchten (zonder ontheffing) € 1.600,- € 800,-
Vliegen < 1500 meter zicht in klasse G € 1.600,- € 800,-
Een vlucht uitvoeren met een drone die niet luchtwaardig is € 800,- € 425,-

Meerdere overtredingen

Bij meerdere overtredingen tegelijk kan de boete zich opstapelen tot maximaal 7.800 euro. Ook kan uw drone in beslag worden genomen.

Wetboek van strafrecht

Voor bepaalde overtredingen staat geen boete omschreven, maar kunt u een dagvaarding verwachten om voor de rechter te verschijnen:

  • Gevaar voor andere luchtvaartuigen veroorzaken, inclusief hinder
  • Beschadiging van gebouwen
  • Onbedoelde of opzettelijke vernieling van verkeerswerken